Od 22. 12. 2023 do 7. 1. 2024 bude u Medvědů probíhat odpočinek a taky trochu inventura. Proto, prosíme, počítejte s delší dodací lhůtou. Děkujeme!

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) všem zákazníkům a obchodním partnerům Little Bears, s.r.o.

Správce vašich údajů

Little Bears, s.r.o., IČ: 07005610, 6, se sídlem V Hůrkách 2093/19, Praha 5, 158 00, spisová značka: C 292884 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Little Bears“) jako správce vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří se budou na zpracování podílet.

Kontaktní údaje

Pokud se na správce budete chtít v průběhu zpracování obrátit, použijte, prosím, kontaktní e-mail: info@littlebears.cz.

Účely zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu a zejména pro tyto účely:

  • vedení kontaktů zákazníků a obchodních partnerů;

· zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;

  • pořádání obchodních akcí;

· zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů, které byly svěřeny ke správě:

poskytování služeb, plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, IČ, DIČ, telefonní čísla, kontaktní adresa nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy.

vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

fotografická dokumentace – fotografie z účasti na námi pořádaných akcích

Cookies

Při procházení webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Příjemci vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze v rámci činnosti Marie Haklové, OSVČ. Zpracování osobních údajů mohou pro Little Bears provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Doba zpracování vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy po dobu, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních nabídek, je doba uložení vašich osobních údajů 5 let od udělení souhlasu.

Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

Přístup k vašim osobním údajům pouze vybraným osobám pomocí jména a hesla.

Eliminace lokálních kopií databází s vašimi údaji.

Definice jednotných interních procesů, které využívají vaše osobní údaje a jejich zabezpečení proti vnějšímu zásahu.

Pravidelná aktualizace a kontrola interních procesů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

  • Facebook
  • Google
  • Forpsi
  • Wedos
  • Shoptet
  • Účetní Kateřina Plzáková
  • Administrátor webových stránek Jan Ircing

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Právo přístupu k osobním datům a kontroly nad nimi

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Pokud jde o osobní data, která o vás máme, tak máte tato práva:

Smazat data (být zapomenut):

Můžete nás požádat o vymazání všech nebo některých vašich osobních dat. Pokud neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, vaše osobní údaje smažeme nebo anonymizujeme.

Změnit nebo opravit data:

Můžete nás kdykoli požádat o změnu, aktualizaci nebo opravu dat, zvlášť pokud jsou nepřesná.

Vznést námitky k použití dat, nebo jejich použití omezit nebo zakázat:

Můžete nás požádat, abychom přestali používat všechna nebo některá vaše osobní data (např. pokud nemáme právní podklad pro jejich použití), nebo abychom jejich používání omezili (např. pokud jsou vaše osobní data nepřesná nebo neoprávněně uchovávaná).

Právo na přístup k vašim datům nebo jejich přenositelnost:

Můžete nás požádat o kopii vašich osobních dat a také o kopii osobních dat, která jste poskytli, ve strojově čitelném formátu.

Právo na přístup ke svým údajům a vaše další práva uplatníte písemnou žádostí zaslanou poštou nebo na emailovou adresu info@littlebears.cz.

Zákonné oprávnění ke zpracovávání

Shromažďovat a zpracovávat vaše osobní data budeme jen v případech, kdy k tomu máme zákonné oprávnění. Mezi zákonná oprávnění patří souhlas (pokud jste vyjádřili souhlas), smlouva (pokud je zpracovávání nezbytné pro výkon smlouvy s vámi) a „oprávněný zájem“.

V případě zpracovávání osobních dat na základě vašeho souhlasu máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo zamítnout, a v případě zpracovávání na základě oprávněného zájmu máte právo vznést námitky. Více informací. Máte-li jakékoliv dotazy ohledně zákonných oprávnění, na jejichž základě shromažďujeme a používáme vaše osobní data, kontaktujte nás prosím na emailové adrese info@littlebears.cz

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů odesláním tohoto požadavku na info@littlebears.cz. Z odběru newsletterů a obchodních sdělení máte možnost se odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Závěrečné ustanovení

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018. Marie Haklová si vyhrazuje právo provádět změny v ochraně osobních údajů. Aktuální verze je vždy publikovaná na webových stránkách.

Tým Little Bears